Sustav računarskog vida za praćenje zračnih ciljeva


Za potrebe naručitelja razvijen je (u prvoj fazi istraživanja) prototip sustava računarskog vida za praćenje zračnih ciljeva u stvarnom vremenu.

Opis


Razvijeni su robusni algoritmi za detekciju i praćenje zračnih ciljeva. Algoritmi su prilagođeni različitim pozadinama, svjetlosnim uvjetima i promijeni veličine i oblika letećih objekata.
Razvijeni programski sustav uspješno rješava problem detekcije, praćenja i ispisa koordinata jednog ili većeg broja letećih objekata i to u stvarnom vremenu.
Sustav je ispitan na velikom broju realnih slikovnih sekvenci naleta zrakoplova.
U sklopu projekta definirana je sklopovska i programska konfiguracija sustava.

Video


proccessed frame 1

Processed sequence
(384x275px, 714kb)

Video sekvenca na kojoj je prikazan rezultat programa za detekciju i praćenje letećeg objekta u stvarnom vremenu.
 

Slike


Niz slika na kojima je prikazan rezultat programa za detekciju i praćenje letećeg objekta. U lijevom stupcu se nalazi izvorna slika a u desnom stupcu obrađena slika.

frame 1
proccessed frame 1
frame 1
proccessed frame 1
frame 1
proccessed frame 1
frame 1
proccessed frame 1
frame 1
proccessed frame 1
frame 1
proccessed frame 1
frame 1
proccessed frame 1
frame 1
proccessed frame 1
frame 1
proccessed frame 1
frame 1
proccessed frame 1
frame 1
proccessed frame 1
frame 1
proccessed frame 1
frame 1
proccessed frame 1
 
> naslovna > projects > Sustav zračnog vida za praćenje zračnih ciljeva