COST275 2002.: "A biometric identification system based on the fusion of hand and palm features"

Rome, Italy 7-8 November, 2002.

Autori

Opis


Članak "A biometric identification system based on the fusion of hand and palm features" baziran na našem biometrijskom sustavu za identifikaciju, predstavljen je u sklopu radionice COST 275 Workshop: The Advent of Biometrics on the Internet. Rome, Italy 7-8 November, 2002.


Sažetak


Ovaj članak opisuje dizajn i razvoj prototipa sustava za automatsku identifikaciju osoba, baziranu na fuziji karakteristika dlana i geometrije ruke. Fuzija se odvija na razinu izlučivanja karakteristika ruke i na razini odlučivanja kombiniranjem rezultata dobivenih od tri modula za podudaranje. Nakon učenja, pomoću uzoraka prikupljenih od 50 osoba, sustav je ispitan s uzorcima prikupljenim od 61 osobe, koje sustav nije "vidio" za vrijeme učenja. Rezultati testiranja, FAR = 0.0 % i FRR = 1.7 %, pokazuju da sustav može biti korišten za postizanje srednje do visoke sigurnosti identifikacije/verifikacije na Internetu.

Download

  • Članak "A biometric identification system based on the fusion of hand and palm features", u Adobe PDF formatu (na engleskom).
    c275bioid.pdf 330kb.
  • Slajdovi s prezentacije snimljeni kao slike u PNG formatu (24 slike, 720x540 pixels) (na engleskom).
    c275biomet.zip 550 kb.
> naslovna > radovi > COST275 2002.: "A biometric identification system based on the fusion of hand and palm features"