Inteligentni sustavi - MIPRO 2001.

Opatija, 22.05. - 24.05.2001.

U sklopu međunarodne konferencije MIPRO 2001 u Grand hotelu Adriatic, Opatija, od 22. svibnja do 24. svibnja, 2001. održan je seminar Inteligentni sustavi u organizaciji tvrtke Inteligentni sustavi d.o.o. Suorganizatori su bili Hrvatska udruga MIPRO, Rijeka i Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Predavači su ugledni znanstvenici s Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo, Zagreb te predavač s Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.

Seminar je pohađalo 36 slušatelja iz vodećih hrvatskih tvrtki i institucija, primjerice, iz Siemensa, Končara, Hrvatskih telekomunikacije, HEP-a, ECS-a, Bilokalnika itd.

 
U sklopu seminara tvrtka je izdala i skriptu "Inteligentni sustavi", a autori su predavači na seminaru: prof. dr. sc. L. Budin, doc. dr. sc. B. Dalbelo Bašić, prof. dr. sc. S. Ribarić i prof. dr. sc. N. Pavešić.
 

Predavači

 • Prof. dr. sc. Leo Budin, redoviti profesor (1)
 • Doc. dr. Bojana Dalbelo Bašić (1)
 • Prof. dr. Nikola Pavešić, redoviti profesor (2)
 • Prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, redoviti profesor (1)
(1) Fakultet elektrotehnike i računarstva,Sveučilišta u Zagrebu
(2) Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Opis


Vodeće svjetsko udruženje inženjera elektrotehnike, elektronike i računarstva IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.) je 1996. godine povodom proslave jubilarne 50. godišnjice svog postojanja i pedesetogodišnjice utemeljenja modernog računarstva posvetilo cijeli broj časopisa Computer područjima koja imaju najveći utjecaj na razvoj informacijskog doba. Jedno od osam vodećih područja koje je obilježilo informacijsko doba jest, uz mikroprocesor, programsko inženjerstvo, WWW (World Wide Web) i umjetna inteligencija (Artificial Intelligence, AI).

Seminar Inteligentni sustavi zamišljen je kao seminar kontinuiranog, odnosno dodatnog obrazovanja stručnjaka s područja menadžmenta, tehnologije i tehnike. Svojim sadržajem seminar daje znanja potrebna za razumijevanje tog važnog područja i otvara mogućnosti primjene zasada umjetne inteligencije u sustavima i novim proizvodima. Naime, budući da je umjetna inteligencija grana računarske znanosti, a ona je pak, generička tehnologija, šanse i mogućnosti tvrtki, poduzeća, velikih proizvodnih i uslužnih sustava prvenstveno se ogledaju u oplemenjivanju umjetnom inteligencijom već tržišno konkurentnih proizvoda, usluga i sustava.

Primjeri takvih sustava i proizvoda su: telekomunikacijski sustavi, bankarski sustavi, sustavi potpore u poslovnom odlučivanju, procesni sustavi, sustavi upravljanja i nadgledanja medicinsko-dijagnostički sustavi, sustavi za ispitivanje farmakoloških proizvoda, brodovi i sl. Također, potrebno je proizvode široke potrošnje učiniti konkurentnima na europskom i svjetskom tržištu ugradnjom modula umjetne inteligencije (npr. inteligentni kućanski aparati i naprave, inteligentne igračke, mobilni telefoni te inteligentni sustavi zabavne elektronike). Povećanje djelotvornosti i isplativosti proizvodnje uporabom ekspertnih sustava i sustava za donošenje odluka slijedeća je velika mogućnost, posebice u turizmu, poljoprivredi, proizvodnji zdrave hrane, ekonomičnom raspolaganju energetskim resursima i sl.

Umjetna inteligencija otvara mogućnosti razvoja i proizvodnje proizvoda specifičnih za određenu zemlju (primjerice, sustavi za raspoznavanje, razumijevanje i sintezu govora, govorni automati, inteligentni prometni i turistički vodiči, sustavi za pomoć hendikepiranima i sl.).

Sadržaj

 • Umjetna inteligencija - definicija i područja umjetne inteligencije
 • Inteligentni sustavi - značajke i svojstva
 • Predstavljanje znanja u inteligentnim sustavima
 • Automatsko zaključivanje u propozicijskoj i predikatnoj logici
 • Rezolucijsko načelo
 • Zaključivanje u produkcijskim sustavima. Ekspertni sustavi.
 • Rješavanje problema pretraživanjem prostora stanja
 • Inteligentni agenti i multiagentski sustavi
 • Neizrazita (fuzzy) logika
 • Neuronske mreže
 • Genetski algoritmi
 • Komunikacija čovjek-stroj
 • Raspoznavanje i razumijevanje govora
 • Sinteza govora
 • Procjena ponašanja dinamičkih sustava
 • Osnove teorije kaosa

Info

Trajanje seminara: 18 sati (3 dana)
Cijena:
1200 kn do dana uplate 25.04.2001.
1400 kn za uplate poslije tog roka.
U cijenu su uključeni tekstovi svih predavanja (140 stranica).
(PDV je uračunat)
Mjesto i vrijeme održavanja seminara:
Opatija, Grand hotel Adriatic,
od 22. do 24. svibnja 2001.
(za vrijeme konferencije MIPRO 2001)
Dodatne informacije:
e-mail: slobodan.ribaric@fer.hr
tel: 01/6129-952

Prijava


Prijave se više ne primaju.

> naslovna > seminari > Inteligentni sustavi - MIPRO 2001.